: Trang chủ FPC-Accounting Pro 6.9
FPC Accounting Pro 6.9 - Phần mềm kế toán chuyên nghiệp
Phần mềm kế toán FPC-Accounting Pro 6.9 với những giải pháp nâng cao, hệ thống ứng dụng có tính mở là dòng sản phẩm đáp ứng cho nhiều loại hình doanh nghiệp, hoạt động trên nhiều lĩnh vực đặc thù khác nhau (Sản xuất theo đặc thù ngành, xây dựng, xây lắp, dịch vụ vận tải biển, vận chuyển, quảng cáo,…), tích hợp nhiều phương pháp tính giá thành linh động theo các lĩnh vực, ngành nghề. Ngoài ra FPC-Accoungting Pro 6.9 là giải pháp phù hợp với các doanh nghiệp vừa và lớn, các loại hình tổ chức là tổng công ty, công ty mẹ có các đơn vị thành viên, chi nhánh. cho phép hạch toán nhiều đơn vị thành viên, nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau trên cùng một phần mềm tổng thể. Khả năng mở rộng và liên kết với các phần mềm khác (phần mềm quản lý nhân sự, quản lý bán hàng, quản lý sản xuất,…) tạo thành một hệ thống quản trị khép kín cho doanh nghiệp, tối đa hiệu quả trong công việc quản lý. 

Các phân hệ cơ bản

 • Tiền mặt – Tiền gửi
 • Bán hàng và công nợ phải thu
 • Mua hàng và công nợ phải trả
 • Kho vật tư, hàng hóa
 • Chi phí, tính giá thành
 • Tài sản cố định, công cụ dụng cụ
 • Thuế GTGT (Theo thông tư mới nhất của Bộ tài chính)
 • Tiền lương
 • Tổng hợp cuối kỳ
 • Hệ thống báo cáo tài chính - Báo cáo quản trị tuân thủ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC
 • Quản trị hệ thống

Tiền mặt – Tiền gửi

 • Phiếu thu, Chi, Báo nợ, Báo có
 • Sổ quỹ tiền mặt (VND và ngoại tệ)
 • Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng (VND và ngoại tệ)
 • Bảng kê thu tiền, chi tiền (Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng)
 • Cho phép hạch toán nhiều loại tiền
 • Tự động kết chuyển chênh lệch tỷ giá cuối kỳ
 • Sổ nhật ký thu tiền
 • Sổ nhật ký chi tiền
 • Báo cáo số dư tại quỹ và ngân hàng

Bán hàng và công nợ phải thu

 • Hóa đơn bán hàng tự động áp giá vốn hoặc có thể áp giá vốn thủ công.
 • Theo dõi công nợ chi tiết tới từng nhóm khách hàng, đối tượng khách hàng.
 • Cho phép theo dõi công nợ đến hạn thanh toán, bù trừ công nợ.
 • Bảng kê hóa đơn bán hàng
 • Nhật ký bán hàng
 • Báo cáo bán hàng, phân tích bán hàng theo ngày, theo mặt hàng, theo khách hàng, theo nhân viên bán hàng, hợp đồng, vụ việc
 • Các báo cáo công nợ phải thu
 • Thông báo tức thời về số dư công nợ, hàng hóa
 • In hóa đơn theo mẫu hóa đơn đặc thù, đổ dữ liệu theo nhiều mẫu tự in khác nhau

Mua hàng và công nợ phải trả

 • Theo dõi, phân tích tình tình hình mua hàng quản lý các đơn hàng nhà cung cấp 
 • Hạch toán hàng nhập khẩu, tính và phân bổ tự động thuế nhập khẩu, chi phí mua hàng theo tiêu thức số lượng và giá trị.
 • Theo dõi công nợ chi tiết đến từng nhà cung cấp, từng hóa đơn.
 • Sổ nhật ký mua hàng
 • Bảng kê nhập hàng
 • Các báo cáo công nợ phải trả

Kho vật tư, hàng hóa

 • Theo dõi nhập – xuất – tồn kho vật tư, hàng hóa theo từng kho, nhóm, mặt hàng
 • Cho phép tính giá trị hàng tồn kho theo nhiều phương pháp: Trung bình tháng, Trung bình di động, Nhập trước xuất trước và giá Đích danh…
 • Cho phép điều chỉnh hàng tồn kho, chuyển kho nội bộ
 • Hỗ trợ quản lý vật tư với số lượng lớn. Phân tích biến động hàng hóa theo lô hàng, mặt hàng trong kho, hạn mức tồn kho, thời hạn lưu kho

Chi phí, tính giá thành

 • Tính giá thành chi tiết cho từng sản phẩm, từng công đoạn, đơn hàng theo nhiều phương pháp tính giá thành.
 • Tự động tính giá thành và áp giá cho thành phẩm nhập kho. Đánh giá sản phẩm dở dang theo nhiều phương pháp: NVL chính, sản phẩm hoàn thành tương đương, dở dang trên dây chuyền.
 • Tập hợp chi phí đến từng sản phẩm, công trình, vụ việc.
 • Phân tích chi phí theo khoản mục, yếu tố,…Tự động phân bổ, kết chuyển chi phí.
 • Báo cáo chi phí, giá thành, phân tích hiệu quả kinh doanh cho từng loại sản phẩm, công trình, vụ việc
 • Bảng phân bổ NVL, phân bổ chi phí
 • Bảng tổng hợp phát sinh theo sản phẩm, công trình

Tài sản cố định, công cụ dụng cụ

 • Quản lý chi tiết thông tin TSCĐ, công cụ dụng cụ: Mã tài sản, tên tài sản, loại tài sản, nguồn hình thành, bộ phận sử dụng, xuất xứ, năm sản xuất, tình trạng, nguyên giá, khấu hao,lý do tăng giảm, ngày sử dụng,....
 • Cho phép điều chỉnh khấu hao
 • Quản lý quá trình sử dụng và luân chuyển của tài sản
 • Phản ánh chính xác tình hình tăng, giảm, đánh giá lại tài sản
 • Bảng tính khấu hao, phân bổ CCDC
 • Sổ tổng hợp, chi tiết tài sản
 • Báo cáo tăng giảm tài sản
 • Báo cáo tổng hợp tình hình tài sản; kiểm kê tài sản

Thuế GTGT

 • Tự động cập nhật phát sinh thuế GTGT đầu vào, thuế GTGT đầu ra khi nhập liệu
 • Các bảng kê hóa đơn mua vào, bán ra.
 • Tờ khai thuế GTGT
 • Quyết toán thuế GTGT.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Cho phép chuyển dữ liệu sang phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục thuế

Tiền lương

 • Tính lương, BHXH, BHYT theo nhiều phương pháp (lương thời gian, lương doanh số, sản phẩm)
 • Tự động phân bổ chi phí lương
 • Phiếu thanh toán lương
 • Bảng lương tháng
 • Bảng phân bổ tiền lương

Tổng hợp cuối kỳ và Hệ thống báo cáo

 • Tự động kết chuyển, phân bổ các bút toán cuối kỳ
 • Hệ thống báo cáo quyết toán tài chính và sổ sách theo quy định ban hành mới nhất của Bộ tài chính
 • Hệ thống báo cáo quản trị, đặc thù
 • Báo cáo tức thời: Cho phép xem báo cáo tại bất kỳ thời điểm nào

 • Phần mềm kế toán FPC-Accounting Pro 6.9 được kế thừa những ưu điểm của các phiên bản trước, dễ sử dụng và ổn định với đầy đủ các phân hệ kế toán.
 • Truyền nhận dữ liệu bằng nhiều hình thức từ các đơn vị trực thuộc
 • Báo cáo số liệu được tổng hợp từ các thành viên, cho phép lập báo cáo hợp nhất và báo cáo độc lập, tùy chọn lên báo cáo tổng hợp của tất cả các đơn vị thành viên hoặc chỉ một đơn vị thành viên
 • Giao diện thân thiện có thể thay đổi theo sở thích của người dùng
 • Thao tác nhập liệu được đơn giản hóa
 • Khả năng mở rộng và liên kết với các phần mềm khác
 • Hệ thống báo cáo tuân thủ theo quy định của Bộ tài chính
 • Hệ thống báo cáo quản trị theo mẫu đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động.

Liên hệ với FPC

 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ FPC
 
Tell: (024) 62539251 - Hotline: 0989.129.372
 
Email: info@fpc.com.vn
 

Thông tin liên hệ

 
Tên đầy đủ của bạn : :: Nhập vào tên của bạn ....
 
Số điện thoại : :: Bạn chỉ nhập vào số, không có chữ và dấu cách ...
 
Email của bạn : :: Nhập vào chính xác điecj chỉ email của bạn
 
Tiều đề liên hệ : :: Mục đích liên hệ của bạn
 
Nội dung :: Thông tin nội dung liên hệ
 
  
Mã bảo mật :: Nhập vào mã nhìn thấy ở ảnh bên
 
 
|

Liên hệ với FPC

 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ FPC
 
Tell: (024) 62539251 - Hotline: 0989.129.372
 
Email: info@fpc.com.vn
 

Thông tin liên hệ

 
Tên đầy đủ của bạn : :: Nhập vào tên của bạn ....
 
Số điện thoại : :: Bạn chỉ nhập vào số, không có chữ và dấu cách ...
 
Email của bạn : :: Nhập vào chính xác điecj chỉ email của bạn
 
Tiều đề liên hệ : :: Mục đích liên hệ của bạn
 
Nội dung :: Thông tin nội dung liên hệ
 
  
Mã bảo mật :: Nhập vào mã nhìn thấy ở ảnh bên
 
 

 
 : Trang chủ FPC-Accounting Pro 6.9
 
© Bản quyền thuộc về:
Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ FPC