: Trang chủ Sản phẩm FPC-Accounting Pro 6.9
FPC Accounting Pro 6.9 - Phần mềm kế toán chuyên nghiệp
Phần mềm kế toán FPC-Accounting Pro 6.9 với những giải pháp nâng cao, hệ thống ứng dụng có tính mở là dòng sản phẩm đáp ứng cho nhiều loại hình doanh nghiệp, hoạt động trên nhiều lĩnh vực đặc thù khác nhau (Sản xuất theo đặc thù ngành, xây dựng, xây lắp, dịch vụ vận tải biển, vận chuyển, quảng cáo,…), tích hợp nhiều phương pháp tính giá thành linh động theo các lĩnh vực, ngành nghề. Ngoài ra FPC-Accoungting Pro 6.9 là giải pháp phù hợp với các doanh nghiệp vừa và lớn, các loại hình tổ chức là tổng công ty, công ty mẹ có các đơn vị thành viên, chi nhánh. cho phép hạch toán nhiều đơn vị thành viên, nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau trên cùng một phần mềm tổng thể. Khả năng mở rộng và liên kết với các phần mềm khác (phần mềm quản lý nhân sự, quản lý bán hàng, quản lý sản xuất,…) tạo thành một hệ thống quản trị khép kín cho doanh nghiệp, tối đa hiệu quả trong công việc quản lý. 
Đọc thêm...
 


 : Trang chủ Sản phẩm FPC-Accounting Pro 6.9
 
© Bản quyền thuộc về:
Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ FPC