: Trang chủ Qui trình dịch vụ
Quy trình triển khai

Quy trình triển khai

Căn cứ vào nhu cầu đặc thù của từng khách hàng Công ty FPC Technology sẽ tiến hành khảo sát kỹ lưỡng mô hình kế toán, các nghiệp vụ đặc biệt, quy trình hạch toán kế toán, quy trình kinh doanh, nhân sự, quy trình tính giá thành,… đồng thời tư vấn đưa ra nhiều phương án khác nhau, để cùng với khách hàng thống nhất lựa chọn phương án tối ưu nhất.

Trên cơ sở đảm bảo tuân thủ chuẩn mực hạch toán kế toán của Bộ tài chính quy định, chúng tôi cam kết đem lại lợi ích hiệu quả nhất cho khách hàng trong việc ứng dụng phần mềm của chúng tôi vào công tác quản trị tại doanh nghiệp.

1. Nội dung khảo sát, tư vấn cơ bản

Bản khảo sát chức năng:

 • Khảo mô hình kế toán, quy trình hạch toán kế toán, quy trình kinh doanh, nhân sự, quy trình tính giá thành,…
 • Các nghiệp vụ, công việc cụ thể của khách hàng.
 • Lưu lượng, luân chuyển chứng từ.
 • Tình trạng phần cứng: Máy tính, mạng, …

Bản khảo sát đặc thù (Customize):

 • Các nội dung, yêu cầu sửa đổi, các nghiệp vụ đặc biệt,…
 • Tư vấn giải pháp ứng dụng cho khách hàng.
 • Thống nhất giải pháp và xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết.

2. Triển khai, cài đặt

 • Tiến hành công việc theo lịch triển khai.
 • Đảm bảo cơ sở hạ tầng về máy móc, thiết bị, mạng LAN,…
 • Cài đặt phần mềm quản lý.
 • Các bộ phận dự kiến trong phạm vi của hệ thống triển khai bao gồm: Phòng tài chính kế toán; Phòng kinh doanh; Phòng kế hoạch, Ban giám đốc; Các phân xưởng,….

3. Đào tạo, chuyển giao phần mềm

Chúng tôi sẽ tổ chức đào tạo cho khách hàng trực tiếp dùng phần mềm sau khi đưa hệ thống vào sử dụng, đảm bảo cho khách hàng hiểu rõ và thực hiện thành thạo các chức năng mà phần mềm cung cấp. Chương trình khóa đào tạo được tiến hành theo các nội dung sau:

 • Xây dựng danh mục từ điển (Tài khoản, vật tư hàng hoá, đối tượng…)
 • Nhập số dư đầu kỳ tài khoản, tồn kho hàng hoá ….
 • Nhập số liệu kế toán tiền (thu, chi, báo có, báo nợ …).
 • Nhập số liệu phần vật tư hàng hoá (Phiếu nhập xuất, hoá đơn …)
 • Khai báo và tính khấu hao TSCĐ.
 • Khai báo và hạch toán phân bổ chi phí, tính giá thành.
 • Hướng dẫn làm các bút toán cuối kỳ.
 • Lên lên các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo tồn kho, quyết toán tài chính,…
 • Hướng dẫn cách kiểm tra tính đúng đắn của việc nhập dữ liệu.
 • Hướng dẫn quản trị hệ thống, phân quyền chức năng, sao lưu, bảo mật – truyền nhận dữ liệu, khóa dữ liệu,...
 • Hướng dẫn các tuỳ biến trong chương trình theo yêu cầu riêng
 • Giải đáp thắc mắc In báo cáo và đối chiếu, kiểm tra báo cáo.
 • Cung cấp các tài liệu đào tạo liên quan.
 • Xác nhận khối lượng công việc đã triển khai hoàn thành - Nghiệm thu chương trình.

     Ngoài ra FPC TECHNOLOGY thực hiện dịch vụ đào tạo mới, đào tạo lại cho khách hàng.

     Phương thức đào tạo: Đào tạo tại khách hàng, đào tạo tập trung tại FPC TECHNOLOGY.

 
 : Trang chủ Qui trình dịch vụ
 
© Bản quyền thuộc về:
Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ FPC