: Trang chủ SẢN PHẨM Phần mềm quản lý cổ đông
Phần mềm quản lý cổ đông
Đối với các công ty và doanh nghiệp có số lượng cổ đông (từ 100 người trở lên), việc quản lý tìm kiếm thống tin cổ đông, tính toán cổ tức của cổ đông, việc tính toán số lượng tối đa mà các cổ đông được mua, theo dõi lịch sử trao đổi, mua bán cổ phiếu một cách nhanh chóng và chính xác là một việc làm hết sức khó khăn. JSM sẽ trợ giúp đắc lực để bạn có thể giải quyết những khó khăn này.
 • Quản lý thông tin cổ đông: (tên, tuổi, địa chỉ,…), quản lý cổ đông theo nhóm (cán bộ công nhân viên, nhà nước, pháp nhân nước ngoài…). Thông tin có thể Import hoặc Export từ file Excel theo mẫu chuẩn của trung tâm lưu ký.
 • Quản lý số cổ phần: mà các cổ đông sở hữu (cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi, cổ phần trả chậm, số lượng, ngày đóng tiền…)
 • Theo dõi lịch sử giao dịch: của các cổ đông như chuyển nhượng cổ phần.
 • Hỗ trợ phát hành cổ phần: Đến mỗi đợt phát hành cổ phiếu, tính tổng số cổ phần tối đa mà mỗi cổ đông được mua.
 • Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện tại: Khi phát hành một đợt cổ phần mới. Hệ thống sẽ hỗ trợ để phát hành cho các cổ đông hiện tại. Ví dụ: Tỷ lệ mua cổ phần 5 mua 1. Or Theo tỷ lệ cổ phần hiện tại với Tổng số cổ phần đợt phát hành.
 • Cho phép báo cáo danh sách cổ đông theo nhiều tiêu chí: Ví dụ: Danh sách cổ đông của các phòng ban, Danh sách cổ đông của các loại Cổ phần, Danh sách cổ đông so với tỷ lệ vốn điều lệ.
 • Phần mềm cũng cung cấp chức năng khấu trừ lương: (trả lương bằng cổ phiếu), cổ tức (trả cổ tức bằng cổ phiếu), thưởng cổ phiếu cho cổ đông.
 • Phần mềm cho phép quản lý các cuộc họp cổ đông: (nội dung họp, ngày họp…), báo cáo thống kê tỷ lệ bỏ phiếu cho mỗi cuộc họp, báo cáo danh sách các cổ đông đi họp, cổ đông đại diện cho các cổ đông khác.
 • Cung cấp chức năng tìm kiếm và hệ thống báo cáo: cung cấp chức năng tìm kiếm và hệ thống báo cáo linh hoạt giúp người sử dụng nhanh chóng tìm kiếm và in ấn các báo cáo cần thiết một cách nhanh chóng về lợi tức, lịch sử giao dịch cổ phiếu, sổ đăng ký cổ đông, lịch sử giao dịch cổ phiếu của một cổ đông, danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông theo các loại cổ phần…
 • Chuyển nhượng nhanh chóng cổ phần giữa các cổ đông:Việc chuyển nhượng phầngiữa các cổ đông thường xuyên xảy ra vì vậy gây rât nhiều khó khăn để quản lý và tra cứu chuyển nhượng giữa các cổ đông. Mọi việc được thực hiện nhanh gọn và nhẹ nhàng.
 • Dễ dàng xem và in báo cáo:
 • Tính năng xem và in báo cáo cho phép người dùng cao cấp có quyền xem và in danh sách cổ đông sáng lập, báo cáo về lịch sử giao dịch, báo cáo lợi tức của các cổ đông, báo cáo thông tin các cuộc họp...một cách linh hoạt và dễ dàng.
 • Xem báo cáo cơ cấu vốn: Khi các doanh nghiệp chuẩn bị lên sàn. Chương trình sẽ hộ trợ đê in báo cáo cơ cấu vốn mà các Sàn giao dịch yêu cầu.
 • Quản lý người dùng thuận tiện:
 • Tính năng này cho phép người dùng có quyền cao nhất chỉnh sửa tên và mật khẩu của người dùng khác cũng như xóa người dùng bất kỳ.
 • Phân quyền người dùng: Tính năng này giúp cho việc sử dụng PM không bị chồng chéo, người dùng ở vị trí nhất định sẽ có các quyền phù hợp với chức năng của họ.
 • Theo dõi thu chi: Cho phép theo dõi thu chi khi các cổ đông nộp tiền trong các đợt phát hành
 • Quản lý quyền mua cổ phần: Cho phép quản lý quyền mua và chuyển quyền mua cổ phần giữa các cổ đông
 • Quản lý tiền vay ngân hàng : Cho phép công ty quản lý tiền cho nhân viên vay để mua cổ phần của công ty.
 • Tích hợp hệ thống Mã Vạch :Phần mềm cho phép sử dụng mã vạch trong công tác tìm kiếm cổ đông, và đặc biệt cho việc Họp đại hội đồng cổ đông.
 
 : Trang chủ SẢN PHẨM Phần mềm quản lý cổ đông
 
© Bản quyền thuộc về:
Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ FPC