: Trang chủ Sản phẩm, công nghệ FPC-Accounting: Giải pháp đặc thù vận tải biển
FPC-Accounting: Giải pháp đặc thù vận tải biển
FPC-Accounting: Phần mềm kế toán ứng dụng cho các doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực khai thác Logistic và giao nhận vận tải Quốc tế. Phần mềm được thiết kế và xây dựng dựa vào yêu cầu quản lý đặc thù của nghành kinh doanh giao nhận Vận tải biển, Hàng không. Với các tính năng ưu việt, giao diện thân thiện và dễ dàng sử dụng, là công cụ hữu ích hỗ trợ khách hàng tiết kiệm chi phí và nhân lực, thực hiện hệ thống hóa, hiện đại hóa toàn bộ các hoạt động hạch toán và kinh doanh của doanh nghiệp một cách tự động và hiệu quả nhất.

Các chức năng của phần mềm

Các phân hệ chính:

 • Kế toán vốn bằng tiền
 • Kế toán bán hàng và công nợ phải thu (Thu hộ)
 • Kế toán mua hàng và công nợ phải trả (Trả hộ)
 • Quản lý kho vật tư, hàng hóa,…
 • Kế toán chi phí, tính giá thành cho từng đơn hàng dịch vụ.
 • Sổ cái
 • Tài sản cố định
 • Kế toán Thuế (Theo thông tư 60/2007/TT-BTC)
 • Kế toán tổng hợp
 • Hệ thống báo cáo tài chính – Thuế - Báo cáo quản trị tuân thủ theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC hoặc Quyết định 48/2006/QĐ-BTC
 • Quản trị hệ thống

Ngoài các chức năng kế toán tuân thủ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán của Bộ tài chính thì phần mềm còn có các chức năng nổi trội:

Quản lý file (Ref):

 • Mỗi hợp đồng (đơn hàng) dịch vụ tương ứng với từng chuyến hàng giao nhận.
 • Cho phép khai báo, quản lý các thông tin (số Ref, tên File, ngày mở giao dịch, loại dịch vụ, khối lượng, trọng lượng, số vận đơn, Invoice, tờ khai, nơi nhận, nơi trả,…).

Quản lý phí:

 • Phí thu hộ, phí Hải quan, phí vận chuyển, xử lý hàng hóa, chi trả đại lý, nhà cung cấp, lưu kho, giám định, v..v…
 • Tập hợp, tính giá thành theo từng Ref (đơn hàng).

Quản lý Doanh thu:

 • Quản lý Doanh thu Dịch vụ từng Ref (Các khoản thu dịch vụ, đại lý, phí trả hộ, v..v…)

Quản lý công nợ:

 • Cho phép quản lý công nợ tạm ứng làm hàng, thu hộ, trả hộ, công nợ khách hàng, nhà cung cấp theo từng Ref (File hợp đồng)

Quyết toán File:

 • Quyết toán File (Doanh thu – Chi phí – Lãi, lỗ) cho từng Ref - File hợp đồng.
 • Cho phép khi lọc theo từng Ref, File sẽ đưa ra kết quả chi tiết đến từng khoản khoản mục Doanh thu, chi phí, hoa hồng khách hàng, Lãi lỗ.

Hệ thống báo cáo quản trị

 • Báo cáo quyết toán file 
 • Bảng tổng hợp kinh doanh 
 • List of Debit 
 • Thư đề nghị thanh toán/ Debit Note 
 • Analysis Expenses
 • Income Statement 
 • Total Income
 • Total Expenses

Ưu điểm:

 • Cho phép lọc theo nhiều tiêu thức: Lọc theo Ref, Bill, Invoice,…
 • Kết nối dữ liệu sang phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 2.5.1 của Tổng cục Thuế.
 
 : Trang chủ Sản phẩm, công nghệ FPC-Accounting: Giải pháp đặc thù vận tải biển
 
© Bản quyền thuộc về:
Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ FPC