: Trang chủ Sản phẩm, công nghệ FPC-Accounting: Phần mềm kế toán đặc thù kinh doanh điện năng
FPC-Accounting: Phần mềm kế toán đặc thù kinh doanh điện năng
Phần mềm kế toán FPC-Accounting được thiết kế và xây dựng dựa theo yêu cầu đặc thù của ngành điện ứng dụng cho các Công ty kinh doanh điện, HTX dịch vụ điện năng. Áp dụng theo Thông tư số 05/2009/TT-BTC và Thông tư số 08/2010/TT-BTC ngày 24 tháng 02 năm 2010. Biến động đối với sự thay đổi về giá bán điện dẫn đến các đơn vị kinh doanh điện mất nhiều thời gian, vất vả trong việc quản lý các hoạt động kinh doanh cũng như xác định tính toán mức sử dụng điện trong kỳ đối với giá cũ và giá mới và in ra hóa đơn cho hàng ngàn khách hàng của mình theo cách tính định mức bậc thang,... FPC-Accounting sẽ là công cụ hiệu quả xử lý triệt để khối lượng công việc, hỗ trợ khách hàng một cách nhanh chóng nhất và hiệu quả nhất.

 

Các chức năng đặc thù: Ngoài các phân hệ có sẵn của chương trình như (Phân hệ vốn bằng tiền, Mua hàng và công nợ phải trả, Bán hàng và công nợ phải thu, Chi phí, Quản lý vật tư hàng hóa, Quản lý TSCD, CCDC, Quản lý thuế,…) thì chương trình còn có các chức năng nổi bật:

 • Cho phép gán trạm, mục đích sử dụng điện chi tiết đến từng đối tượng sử dụng điện theo giá cũ và giá mới.
 • Chương trình tự động xác định số điện năng tiêu thụ, tính tiền điện theo cấp độ lũy tiến và tính giá bậc thang trên tổng Kw điện năng sử dụng của từng đối tượng.
 • Quản lý in hoá đơn điện: Hàng tháng, người sử dụng chỉ phải nhập duy nhất chỉ số công tơ mới và cũ, chương trình sẽ tự động tính điện năng tiêu thụ, tính tiền điện.
 • Cho phép in ra hóa đơn đặc thù thể hiện số lượng điện năng tiêu thụ, đơn giá, thành tiền 02 cột : giá cũ và giá mới theo bậc thang (07 bậc)

Báo cáo quản trị

 • In giấy báo, hóa đơn  thu tiền điện từng khách hàng.
 • Báo cáo doanh thu chi tiết khách hàng dùng điện (số lượng điện năng tiêu thụ, doanh thu, khuyến mại, thực nộp,..).
 • Báo cáo thống kê tổng điện năng tiêu thụ theo từng trạm, mục đích sử dụng, đối tượng sử dụng.
 • Báo cáo doanh thu, điện năng tiêu thụ theo tháng, quý, năm
 • Báo cáo công nợ theo trạm , nhóm khách hàng, khách hàng
 • In báo cáo thuế, kết nối dữ liệu sang phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 2.5.1 của Tổng cục Thuế.

Ưu điểm

 • Cho phép khai báo nhiều giá bậc thang và giá cố định cho từng đối tượng sử dụng điện.
 • Cho phép sử dụng tới 2 hoặc 3 công tơ cho một đối tượng.
 • Tiện lợi đơn giản giảm rất nhiều thời gian nhập liệu cho người sử dụng
 • Chức năng tìm kiếm thông minh theo từ khóa nhanh chóng và chính xác.
 • Chức năng sao chép thông minh cho phép tự động gán thông tin từ một nội dung có sẵn, giảm rất nhiều thời gian nhập liệu cho người sử dụng.
 
 : Trang chủ Sản phẩm, công nghệ FPC-Accounting: Phần mềm kế toán đặc thù kinh doanh điện năng
 
© Bản quyền thuộc về:
Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ FPC